Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Cardiovascular Nursing from a person Centered Perspective 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

The course Cardiovascular nursing from a person centered perspective, 7.5 credits is conducted English in the form of teaching sessions, individual studies, group work and seminars on campus.
The contents will cover: the effects of cardiovascular problems in an international context; differences of cardiovascular problems from a gender and age perspective; cardiovascular problems from a patient and family perspective; use of the concepts transition, empowerment, self-care, adherence, behavioral change and health related quality of life and social support in cardiovascular care; different aspects of the cardiac care process; the role of cardiovascular nursing in disease management programs; and prevention and promotion.

Kursinnehåll

- hjärt-/kärlproblematikens konsekvenser ur ett internationellt perspektiv
- skillnader gällande hjärt-/kärlproblem utifrån kön- och ålder
- hjärt-/kärlproblem utifrån patient- och familjeperspektiv
- begreppen, empowerment, egenvård, följsamhet, beteendeförändringar, hälsorelaterad livskvalitet och social support inom hjärt-sjukvård
- vårdkedjan i samband med hjärt-/kärlproblem
- kardiovaskulär omvårdnad, sjuksköterskans roll i vårdprogram
- promotion och prevention

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 30 högskolepoäng och har genomgått resterade kurser om 30 hp inom sjuksköterskeprogrammet från år ett samt Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15 hp och Personcentrerad omvårdnad I, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).
För studenter inskrivna vid Hälsohögskolans partneruniversitet gäller motsvarande behörighetskrav enligt ovan (eller likvärdig).

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: HCNK17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
0
Kursansvarig
Therese Karlsson
Examinator
Anders Broström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H9018
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
0
Kursansvarig
Therese Karlsson
Examinator
Dan Malm
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H9033

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information