Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Specialpedagogik i förskolan (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Specialpedagogiska perspektiv och teoribildningar i ett nationellt, internationellt, historiskt och etiskt perspektiv
• Delaktighet, inflytande, inkludering och exkludering
• Barns olika förutsättningar och behov
• Den pedagogiska miljöns betydelse för utveckling och lärande i relation till barns olika förutsättningar och behov
• Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd och stödinsatser på lokal, regional och nationell nivå
• Pedagogisk utredning med fokus på relationer inom organisations-, grupp- och individnivå
• IKT utifrån ett förebyggande och kompenserande perspektiv
• Specialpedagogiska strategier för kommunikativ, kognitiv, motorisk och emotionell utveckling
• Informationssökning - vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 45 hp inom förskollärarutbildningen varav 30 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSFN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 09 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Git Blomberg
Examinator
Madeleine Sjöman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L9056

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information