Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Specialpedagogik för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Specialpedagogiska perspektiv och teoribildningar i ett nationellt, internationellt, historiskt och etiskt perspektiv
 • Internationella överenskommelser och styrdokument i relation till inkluderande målsättningar
 • Variation av barns och ungdomars olikheter samt deras perspektiv och förutsättningar för delaktighet i pedagogiska miljöer
 • Olika skolsvårigheter som uppstår i mötet mellan skolans krav och individers varierande behov och förutsättningar
 • Organisering av lärandemiljöer inom skola och fritidshem, med tonvikt på estetiska kommunikationsprocesser och med ett särskilt fokus på förebyggande åtgärder
 • Samverkansformer och olika samverkanspartners, internt och externt
 • Pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram med särskilt fokus på samverkan, uppföljning och utvärdering
 • IKT utifrån förebyggande och kompenserande perspektiv för att skapa möjligheter i lärmiljön
 • Möjligheter och hinder i matematik-, tal-, läs- och skrivutveckling
 • Förhållningssätt och bemötande vid beteenderelaterad problematik och i möte med barn i utsatta livssituationer
 • Informationssökning i internationellt publicerade artiklar (peer review)

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 45 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK samt 7,5 hp fritidspedagogik ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSPN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Gun Sand
Examinator
Gunvie Möllås
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L9112

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information