Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

BIM projekt 3, Projektering och produktion - Utformning 15 hp

Kursinnehåll

Innehållet är en samlad bild med fördjupade kunskaper i projektering av byggnader med användning av BIM, byggnadsinformationsmodellering. En fördjupad förståelse för och kunskap om sammansatta problemställningar i funktionellt, konstruktivt, hållbart och ekonomiskt avseende med beaktande av arkitektoniska aspekter och produktionsfaktorer. En förståelse för och kunskap om planerings- och produktionsteknik med stöd av digitala modeller.
Kursen innehåller följande moment:
- Projekteringsmetodik
- Planering och styrning av projekt och projektering för samordning och kvalitetssäkring
- Projekteringsledning, team-work och tidplanering
- Industriella byggsystem
- Industriell produktion av byggnadskomponenter
- Material, materialval och metoder för materialbedömningar
- Avancerad produktmodellering, 3D printning
- Projektering med digitala modeller för miljöcertifiering
- Bärande system för offentliga byggnader
- Tekniska system och inneklimat för offentliga byggander
- Energi, brand, ljud och fuktdimensionering
- Dagsljus i offentliga byggnader
- Handlingar för förfrågningsunderlag enligt branschens gängse standard och praxis
- Informationshantering i digitala modeller och databaser
- Samordning och kontroller i digitala informationsmodeller
- De olika konsulternas roller och handlingar
- Rumsfunktionsprogram och digital informationshantering
- Informationsöverföring från projektering till produktion och vidare till förvaltning
- Leveransspecifikationer
- Digital förvaltningsinformation
- Projektering för produktion, produktionsplanering
- Produktionssystem
- Översiktlig kostnadskalkyl

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Energi och installationsteknik, 6 hp, Konstruktionsteknik 1, 6 hp, Ledarskap och Projektledning, 6 hp samt Arkitektur och teknik, 6 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: T3UN16
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
0
Kursansvarig
Geza Fischl
Examinator
Geza Fischl
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
31500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T9031

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information