Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Forsknings- och utredningsmetodik (Research and Inquiry Methodology) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen går igenom grundläggande begrepp inom vetenskaps- och kunskapsteori samt olika forskningsperspektiv/ansatser. Kursen innehåller också en fördjupning i forskningsmetodik inom huvudområdet innefattande olika metodansatser, teorins funktion, undersökningsinstrument för datainsamling, primära och sekundära data samt litteratursökning. Vidare ingår metoder för analys av kvantitativa och kvalitativa data, begreppen validitet och reliabilitet, kritisk granskning av eget och andras arbeten samt etiska aspekter på forskningsarbete inklusive genomförande av antiplagiatguiden. I kursen ingår också att tillämpa dessa kunskaper i eget arbete.

Förkunskapskrav

Godkända kurser på grundnivå 180 hp med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik, Industriell organisation och ekonomi alternativt Byggnadsteknik, samt 21 hp Matematik. Dessutom krävs genomgången kurs i Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap, 9 hp och kunskaper i Engelska 6 eller Engelska B från gymnasiet

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: TFUS26
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Anette Karltun
Kursansvarig
Anette Karltun
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13998kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0166

Sidan uppdaterad 2019-08-20

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information