Uppdragsutbildning

Att åldras med omsorg, 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Socialt arbete och social omsorg

Civilrätt 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Co-production in Health and Welfare

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre, 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Farmakologi, grundkurs 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Förbättringskunskap I 5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Förvaltningsrätt 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Geriatrik 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Klinisk fysiologi undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Klinisk fysiologi undersökningsmetodik, fördjupningskurs 15 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Klinisk fysiologi undersökningsmetodik, grundkurs 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Klinisk fysiologi undersökningsmetodik, inriktning kärl

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Leadership in Crisis Management 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Neurofysiologisk undersökningsmetodik 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Omvårdnad, examensarbete 15 hp

Hälsa och sjukvård

Palliativ omvårdnad (Palliative Care) 4,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Palliativ omvårdnad (Palliative Care) 4,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Psykologiska perspektiv i socialt arbete 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Psykologiska perspektiv i socialt arbete 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Speciell undersökningsmetodik, inriktning ekokardiografi 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin, 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Teamsamverkan i en föränderlig organisation

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Våld i nära relationer bland äldre, 4,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg