Chef- och ledarskap i socialt arbete 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper kring chef- och ledarskap i det sociala arbetet. I kursen ges möjlighet att analysera och kritiskt bearbeta din egen chefs- och ledarskapsroll och funktion. Vidare behandlas ledarskapets påverkan på organisations- och verksamhetsutveckling.

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

 

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Kursen ges som uppdragsutbildning

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz-brobakken@ju.se eller Katarina Bolin, katarina.bolin@ju.se för information och offert.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart med föreläsningar och seminarier som är förlagda till campus samt webbaserade uppgifter via vår lär-plattform Pingpong.

Sidan uppdaterad