style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: vecka 35-39, 2023
place Ort: Jönköping

Kursinnehåll

- grundläggande undersökningsmetodik
- handhavande av medicinteknisk utrustning
- patientomhändertagande relaterat till undersökningsmetodik
- patientsäkerhet
- kommunikation, etiskt förhållningssätt och HBTQ-frågor
- förbättringskunskap
- hållbar utveckling
- ergonomi

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Utbildningen ges vid: Hälsohögskolan
verified_user Behörighet: Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är arbetsgivaren som utser deltagare.
place Ort: Jönköping
rotate_right Studietakt: Kursen ges på helfart
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Omfattning: 7,5 hp

Kontakta ossKontaktpersoner