style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: v 50-03 alternativt v 19-23
place Ort: Jönköping

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ledarskapsförmågor för att leda i kriser. Den inriktas mot strategiska nyckelområden i krisledning och krisberedskapsplanering i människobehandlande organisationer som socialtjänst och hälso- och sjukvård. Kursen ger utrymme för diskussion och reflektion kring teorier avseende ledarskap, organisering och samverkan före, under och efter kriser, krisstöd och etiska dilemman i kriser.

 

Kursinnehåll

- crisis management theory
- collaboration theory
- leadership theory
- crisis management plans

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Utbildningen ges vid: Hälsohögskolan
verified_user Behörighet: Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är arbetsgivaren som utser deltagare.
local_library Studieform: Kursen ges på helfart vecka 50-03 2021/2022 på Campus. Examinationsuppgifter kan göras på svenska.
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Studieavgift: 17 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.
language Språk: Kursen ges på engelska (samläsning med internationella studenter). Examinationsuppgifter kan utföras på svenska.

Kontakta ossKontaktpersoner