style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: vecka 44 2023 - vecka 03 2024
place Ort: webbaserad med campustillfällen i Jönköping
clear_all Nivå: Avancerad

Kursinnehåll:

- metoder för att belysa och involvera patientens, brukarens och närståendes perspektiv

-kvalitativa metoder för att studera patientens, brukarens och närståendes persoektiv

-etiska aspekter när det gäller delaktighet och samskapande i hälsa och välfärd

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Utbildningen ges vid: Hälsohögskolan
style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
verified_user Behörighet: Grundläggande behörighet, samt minst två års erfarenhet inom Hälso- och sjukvårds- eller omsorgsområdet.
event Kursstart: vecka 44 2023
local_library Studieform: Kursen är webbaserad med campustillfällen i Jönköping
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 5 hp

Kontakta ossKontaktpersoner