Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar inom socialt arbete men vill fördjupa dina kunskaper om aktuella ämnen som migration och integration

Kursinnehåll

-samhällsvetenskapliga teorier och begrepp för studier av migration
- invandringen till Sverige under efterkrigstiden och utvecklingslinjer i svensk migrations- och integrationspolitik
- de institutionella formerna för migranters mottagande och integration
- migrationens följder på individ- och samhällsnivå
- socialtjänstens arbete med minoritetsfrågor och invandrarfamiljer
- fördomar och stereotypisering
- religionens roll i integrationsprocesser
- vetenskaplig metod
- gruppintervju
- terminsreflektion

Kursen ges på helfart på Campus vecka 50-03 höstterminen 2021. Kursen har 10 uppdragsplatser.

Behörighet

Alla är behöriga att läsa kursen, oavsett formell behörighet då det är arbetsgivaren som utser deltagare

Examination

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkända examinationer erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis.

Kostnad

17 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Anmälan

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare inom din organisation. Anmäl dig här.

Sidan uppdaterad