Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre 7,5 hp

Kursen behandlar psykisk hälsa och ohälsa hos äldre, vanligt förekommande psykiska sjukdomar som kan debutera senare i livet och hur livslång psykisk ohälsa och funktionshinder ter sig i åldrandet. Vidare handlar kursen om utredning och behandling vid psykisk ohälsa hos äldre. En betydande del av kursen berör bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där även närståendes situation beaktas.

Studentcitat:

- Mer kunskap och förståelse för människor som har psykisk ohälsa. Tycker även att jag kan praktisera mina kunskaper i mitt arbete.

Anmälan


Anmäl dig via detta anmälningsformulär

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande , men kan överlåtas till annan deltagare inom samma organisation.

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

 

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper om psykisk hälsa och ohälsa hos äldre.

Innehåll

Äldres psykiska hälsa
Psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar under åldrandet
Utredning, behandling, vård och omsorg
Bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
Etiska aspekter

Kursen är webbaserad och ges på halvfart vecka 14-23.

Behörighet

Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är uppdragstagaren (arbetsgivaren som utser deltagare).

Examination

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Kostnad

17 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Anmälan

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagre inom din organisation. Anmäl dig här.

Sidan uppdaterad