style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: vecka 04-23, 2023
place Ort: Webb
rotate_right Ansökningstid: Sista ansökningsdag 15 november 2022

Kursinnehåll

  • Hälso- och sjukvårdslag (HSL)
  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lagen med särskilda bestämmelser med vård av unga (LVU)
  • Lagen om vård av missbrukare (LVM)
  • Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
  • Lex Sarah (SoL)
  • Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  • Juridisk metod

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Utbildningen ges vid: Hälsohögskolan
verified_user Behörighet: Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är arbetsgivaren som utser deltagare.
local_library Studieform: Distans
rotate_right Studietakt: Kursen ges på kvartsfart 25%
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Studieavgift: 17 000 SEK (exkl. moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Kontakta ossKontaktpersoner