Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om missbruk och beroende gällande alkohol och droger. Vi tar bland annat upp behandlingsarbetets förutsättningar, utformning och resultat samt det professionella mötets form och innehåll. Teori blandas med praktiska moment där tillfälle ges till egna reflektioner rörande det professionella sociala arbetet. Kursen innehåller bla drog- och beroendelära, alkohol- och narkotikapolitik, olika behandlingsmodeller och behandlingsforskning.

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

Innehåll

Fördjupad kunskap gällande missbruk och beroende
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård
Olika behandlingsmodeller för missbruks- och beroendevård
Genderperspektiv inom missbruk och beroendefältet
Läkemedelsassisterad underhållsbehandling
Narkotika- och alkohollagstiftningen i ett svenskt och internationellt perspektiv
Diagnostiska instrument - bedömningsinstrument
Tvångsvård
Samsjuklighet
Brukarperspektiv
Anhörighetsperspektiv, barn och föräldrar
Ungdomars bruk av alkohol och narkotika
Förebyggande arbete/prevention inom missbruk- och beroendevård

Målgrupp

Yrkesverksamma inom socialt arbete och närliggande områden som är i behov av ökad kompetens inom missbruk och beroendeproblematik.

Kursinformation

Kursen är webbaserad och ges på halvfart vecka 35-44 och vecka 4-13. 

Behörighet

Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är uppdragstagaren (arbetsgivaren som utser deltagare).

Examination

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Kostnad

17 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Anmälan

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagre inom din organisation. Anmäl dig här.