Teamsamverkan i en föränderlig organisation 7,5 hp

Kursen behandlar:   

  • Teorier, definitioner och föreställningar kring individ, grupp och samhälle vad gäller organisation, profession och förändring
  • Organisationskulturens betydelse för utveckling och samverkan internt samt externt inom olika organisationer
  • Brukare/patientens roll i samverkan
  • Teamarbete, professionellt och mångprofessionellt vad gäller roll, identitet och makt
  • Teamutveckling och teamsamverkan inom och mellan olika organisationer
  • Aktuell forskning om teamsamverkan i föränderliga organisationer
  • Framtida utmaningar inom teamsamverkan i föränderliga organisationer

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

 

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Kursen ges som uppdragsutbildning

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz-brobakken@ju.se  för information och offert.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart och innehåller föreläsningar och seminarier vid 2-3 campustillfällen, inspelade föreläsningar samt webbaserade uppgifter via vår lär-plattform Pingpong.

Sidan uppdaterad