Våld i nära relationer bland äldre 4,5 hp

Äldre som utsätts för våld i nära relationer riskerar försämrad hälsa och livskvalitet. Våld i nära relationer inkluderar bland annat fysiskt, psykiskt och socialt våld men kan även handla om försummelse där den äldre personen inte erhåller den vård eller omsorg han eller hon behöver. Den här kursen syftar till att ge fördjupad teoretisk och praktisk kunskap inom kompetensområdet våld i nära relation bland äldre.

Kursen ges helt på distans höstterminen 2021

Kursplatser: 10 st.

Kostnad: 10 000 kr som bekostas av din arbetsgivare.

Mer information om anmälan och övriga frågor, kontakta

Annica Herentz Brobakken annica.herentz-brobakken@ju.se

Information om kursinnehåll, kontakta Rosita Nyman rosita.nyman@ju.se

Övrig information om kursen.

Sidan uppdaterad