style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: vecka 10-15
place Ort: webbaserad

Äldre som utsätts för våld i nära relationer riskerar försämrad hälsa och livskvalitet. Våld i nära relationer inkluderar bland annat fysiskt, psykiskt och socialt våld men kan även handla om försummelse där den äldre personen inte erhåller den vård eller omsorg han eller hon behöver. Den här kursen syftar till att ge fördjupad teoretisk och praktisk kunskap inom kompetensområdet våld i nära relation bland äldre.

 

Information om kursinnehåll, kontakta Rosita Nyman rosita.nyman@ju.se

 

 

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Utbildningen ges vid: Hälsohögskolan
verified_user Behörighet: Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är arbetsgivaren som utser deltagare.
local_library Studieform: Kursen är webbaserad och ges på halvfart vecka 10-15.
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Studieavgift: 10 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Kontakta ossKontaktpersoner