style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning

Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping

Utbildningen är en kompetensutveckling i kollegialt lärande där forskning och beprövad erfarenhet integreras och bearbetas i basgrupper. Handledning är den metod som används som modell där man som deltagare får kritiskt granska och lära av varandra.


Utbildningsform

Utbildningen startar i juni 2022 och sträcker sig till april 2023 och består av sju utbildningstillfällen, varav 1-2 fysiska träffar och i övrigt på distans.


Ansökan

Det är rektor som kan anmäla lämpliga deltagare. Ansökan ska kompletteras med Intyg av deltagare och rektor. Du hittar detta dokument här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Anmälan öppnar 15 februari och är öppen till 15 mars.


Mer information

Besök skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

 


För att få delta i utbildningen intygar rektor och deltagare att:

 • kontinuerliga träffar för det kollegiala lärandet planeras och schemaläggs under utbildningens genomförande
 • deltagaren, vid de digitala utbildningstillfällena, ges förutsättningar att ostört delta under hela dagen
 • deltagaren kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i Skolverkets moduler eller webbkurser under den tid som utbildningen genomförs
 • deltagaren är
  a) legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem
  b) studiehandledare på modersmål – inget krav på legitimation
  c) skolledare
 • deltagaren har minst fyra års erfarenhet av arbete i förskola, skola eller fritidshem, beroende på målgrupp
 • deltagaren inte tidigare har slutfört motsvarande utbildning. Detta gäller även tidigare handledarutbildningar kopplade till exempelvis Matematiklyftet, Läslyftet och Specialpedagogik för lärande.
Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
verified_user Behörighet: deltagaren är a) legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem b) studiehandledare på modersmål – inget krav på legitimation c) skolledare
event Kursstart: Juni 2022
clear_all Nivå: Grundnivå
language Språk: Svenska

Kontakta ossKontaktpersoner