Under läsåret 2021/2022 erbjuder Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping kursen ”Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andra språk, 7,5 hp”. Utbildningen sker i samarbete med Skolverket.

Kontakt

Katarina Sebenius
katarina.sebenius@ju.se
036-10 14 24


Öppen för sen anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan kan ske fram till 23 augusti


Anmälningar efter den 1/7 kommer att behandlas efter v.32

Syfte

Kursens syfte är att ge lärare en ämnesdidaktisk fördjupning och redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers andraspråksutveckling i skolan. Kursen ska utveckla lärarens förmåga att planera och genomföra formativ undervisning som bidrar till att förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.

Kursbeskrivning Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller motsvarande och verksam som lärare i svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan eller i kommunal vuxenutbildning. Dessutom krävs minst 30 hp svenska som andraspråk.

Målgrupp

Kursen riktar sig till följande målgrupper:

  • lärare i svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • lärare i svenska som andraspråk i kommunal vuxenutbildning

För bedömningskurs till målgruppen ämneslärare läs mer här.

Utbildningsdagar

Utbildningen genomförs på kvartsfart och startar vecka 37, 2021 och avslutas vecka 6 2022. I kursen ingår fem träffar online (halvdagar) eftermiddagstid på olika veckodagar.

Preliminära datum:

torsdad 16/9
onsdag 20/10
tisdag 23/11
torsdag 13/1
fredag 4/2

Anmälan

Anmälan till kursen

Vi tillämpar avklarade högskolepoäng som urvalsprincip.

Anmälningar efter den 1/7 kommer att behandlas efter v.32

Mer information

Läs mer om kursen på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..