style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: September 2022

Ansökan är stängd för sen anmälan


Kursens syfte är att ge lärare en ämnesdidaktisk fördjupning och redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers andraspråksutveckling i skolan. Kursen ska utveckla lärarens förmåga att planera och genomföra formativ undervisning som bidrar till att förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.


Utbildningsform

Utbildningen genomförs på kvartsfart och startar v.37 12/9 2022 och avslutas v.6 10/2 2023. I kursen ingår fem träffar online (halvdagar) eftermiddagstid på olika veckodagar.


Ansökan

Vi tillämpar avklarade högskolepoäng som urvalsprincip.


Mer information

Läs mer om kursen på Skolverkets hemsida.


Kursen riktar sig till följande målgrupper:

  • lärare i svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • lärare i svenska som andraspråk i kommunal vuxenutbildning


Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
verified_user Behörighet: Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller motsvarande och verksam som lärare i svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan eller i kommunal vuxenutbildning. Dessutom krävs minst 30 hp svenska som andraspråk.
event Kursstart: Vecka 37, 12/9 2022
local_library Studieform: Distans
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Omfattning: 7,5 hp
language Språk: Svenska


Kontakta ossKontaktpersoner