style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: Vid beställning

Syftet är att höja kompetensen bland Sveriges lärare. Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Den här möjligheten är öppen för alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i.

Kursen ”Det globala klassrummet” är en möjlighet för deltagaren att få kunskaper om ämnet svenska som andraspråk, utan krav på att deltagandet ska leda till behörighet. Deltagande är möjligt både för dem som redan är behöriga i svenska som andraspråk och för dem som inte är behöriga. Vid eventuellt senare deltagande i behörighetsgivande kurs i svenska som andraspråk inom Lärarlyftet kan Det globala klassrummet, likt övriga högskolestudier, komma att ligga till grund för tillgodoräknande.

Utbildningsform

HLK har möjlighet att erbjuda kursen kommunförlagd. Det betyder att du som huvudman kan beställa kursen och att flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för friskolor kan gå ihop för att beställa en regionförlagd kurs. Kontakta samordnare för att diskutera möjliga upplägg och för mer information.

Kursen anordnas på uppdrag av Skolverket av HLK som kan förlägga kursen till huvudmannens lokaler. Innehållet i kursen är fastslaget genom HLK:s uppdrag men HLK kan anpassa studierna till de lokala behoven.

Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping

Mer information

Besök skolverket.se för mer information om kurs för undervisning i åk 1-6.

Lärare som är anställda hos huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem eller huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt. Någon som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt ovan (entreprenad), eller folkhögskola.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Omfattning: 7,5 hp
language Språk: Svenska

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner