Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) erbjuder en version av kursen "Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6".  Syftet är att höja kompetensen bland Sveriges lärare. Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Den här möjligheten är öppen för alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i.

Kontakt

Anna Samuelsson

anna.samuelsson@ju.se

Tel 036-101421

Mer information

Besök skolverket.se för mer information om kurs för undervisning i åk 1-6.

Kommunförlagd kurs

HLK har möjlighet att erbjuda kursen kommunförlagd. Det betyder att du som huvudman kan beställa kursen och att flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för friskolor kan gå ihop för att beställa en regionförlagd kurs. Kontakta samordnare för att diskutera möjliga upplägg och för mer information.

Därför ska du delta

Kursen ”Det globala klassrummet” är en möjlighet för deltagaren att få kunskaper om ämnet svenska som andraspråk, utan krav på att deltagandet ska leda till behörighet. Deltagande är möjligt både för dem som redan är behöriga i svenska som andraspråk och för dem som inte är behöriga. Vid eventuellt senare deltagande i behörighetsgivande kurs i svenska som andraspråk inom Lärarlyftet kan Det globala klassrummet, likt övriga högskolestudier, komma att ligga till grund för tillgodoräknande.

För vem

Målgrupp för fortbildningen: 

  • Lärare som är anställda hos huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem eller huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt. Någon som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt ovan (entreprenad), eller folkhögskola. 

Om kursen

Kursen anordnas på uppdrag av Skolverket av HLK som kan förlägga kursen till huvudmannens lokaler. Innehållet i kursen är fastslaget genom HLK:s uppdrag men HLK kan anpassa studierna till de lokala behoven.

Följande kurs ges vid Högskolan för Lärande och Kommunikation

Kursen kan vara ett första steg till behörighet

Om du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs, då är denna kurs något för dig. Kursen leder inte till behörighet med du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier kan du läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping