Distanskursen Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiskt kvalitetsarbete riktar sig till förskollärare, förskolechefer och biträdande förskolechefer anställda i förskolan. Kursen är en kommunförlagd utbildning och genomförs på uppdrag av Skolverket. Kursen kan ingå som riktade insatser för samverkan för bästa skola.

Kontakt

Vid intresse för kursen kontaktar huvudmannen Högskolan för lärande och kommunikation via samordnare Sara Dommartine, sara.dommartine@ju.se, 036-101422

Mer information

Besök skolverket.se för mer information

Syftet med kursen är att stärka förskollärares och förskolechefers kunskaper inom områdena dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Om kursen

Utbildningen organiseras i form av kommunförlagda kurser. En eller flera huvudmän/kommuner kan gå samman och får kursen förlagd på hemmaplan. Kursen är på distans med ett antal träffar förlagda ute i kommunen. Starttid och studiefart planeras och görs upp i dialog mellan Högskolan för lärande och kommunikation och uppdragsgivaren. Kurserna består av 7,5 högskolepoäng (hp).

Kursplan Pdf, 117.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Målgruppp

Målgruppen för utbildningen är förskollärare som är anställda i förskolan och som har en behörighetsgivande examen, ett examensbevis eller legitimation som förskollärare samt förskolechefer och biträdande förskolechefer anställda i förskolan.