style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: Vid beställning

Distanskursen Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiskt kvalitetsarbete riktar sig till förskollärare, förskolechefer och biträdande förskolechefer anställda i förskolan. Kursen är en kommunförlagd utbildning och genomförs på uppdrag av Skolverket. Kursen kan ingå som riktade insatser för samverkan för bästa skola.

 

Syftet med kursen är att stärka förskollärares och förskolechefers kunskaper inom områdena dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

 

Utbildningen organiseras i form av kommunförlagda kurser. En eller flera huvudmän/kommuner kan gå samman och får kursen förlagd på hemmaplan. Kursen är på distans med ett antal träffar förlagda ute i kommunen. Starttid och studiefart planeras och görs upp i dialog mellan Högskolan för lärande och kommunikation och uppdragsgivaren. Kurserna består av 7,5 högskolepoäng (hp).

 

Målgruppp

Målgruppen för utbildningen är förskollärare som är anställda i förskolan och som har en behörighetsgivande examen, ett examensbevis eller legitimation som förskollärare samt förskolechefer och biträdande förskolechefer anställda i förskolan.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
verified_user Behörighet: Anställda i förskolan och som har en behörighetsgivande examen, ett examensbevis eller legitimation som förskollärare samt förskolechefer och biträdande förskolechefer anställda i förskolan.
local_library Studieform: Jönköping
data_usage Omfattning: 7,5 hp
language Språk: Svenska

Mer information

Besök skolverket.se för mer information

 

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner