Syftet med kursen är att ge en vidgad och fördjupad kunskap om undervisning och lärande i matematik i förskolan utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamheten och aktuell matematikdidaktisk forskning. Avsikten är också att deltagarna får självtillit och tilltro till den egna förmågan att undervisa i matematik i förskolan.


Innehåll

I kursen ingår att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter med matematikinnehåll med den egna barngruppen. Aktiviteterna diskuteras och reflekteras över i relation till litteratur och aktuell forskning om hur barns lärande inom matematik kan stödjas, utvecklas, stimuleras och utmanas.


Kursdeltagarna analyserar och reflekterar över valda didaktiska ställningstaganden i matematikundervisningen utifrån mötet med både individuella barn och i barngruppen.

 

Kursdeltagarna planerar och genomför lärandesituationer tillsammans med barnen utifrån deras nyfikenhet, erfarenhet och intresse.

 

I kursen behandlas även:

 

  • Innebörd och användning av matematiska begrepp och resonemang i relation till läroplanen.
  • Främjandet av barns förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva lösningar på problem.
  • I kursen ingår även att organisera och undersöka miljöns och materialens samt lekens betydelse för barns lärande i matematik.

 

Se kursplan här Pdf, 116.9 kB, öppnas i nytt fönster..


Läs mer om kursen på Skolverkets hemsida här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Utbildningsform

En eller flera huvudmän/kommuner kan gå samman och ansöka om att få kursen förlagd på hemmaplan. Kursen genomförs som distansbaserad utbildning med ett antal campusträffar förlagda till den kommun som önskat kursen. Starttid och studiefart planeras och görs upp i dialog mellan Högskolan för lärande och kommunikation och uppdragsgivaren. Kurserna består av 7,5 högskolepoäng (hp).

 

Är du, som huvudman, intresserad av att erbjuda en grupp medarbetare kursen kontakta samordnare Sara Dommartine, sara.dommartine@ju.se

 

Kostnad

Kurskostnad och litteratur bekostas av Skolverket.


Målgruppen är förskollärare, anställda i förskolan, som har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
event Kursstart: Vid beställning
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Omfattning: 7,5 hp
language Språk: Svenska

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss