Syfte

Genom Lärarlyftet kan lärare öka sin behörighet och höja sin ämneskunskap. Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen och som vill komplettera sin utbildning med fler ämnen


Innehåll

Kursen går på halvfart under ett och ett halvt år. Strukturen bygger på att den enskilde deltagaren ska tillägna sig ämnesteoretiska såväl som historiedidaktiska och allmändidaktiska kunskaper till sin ämnesprofession.


Med utgångspunkt i läroplanens innehåll och mål behandlas de generella kompetenserna som bemötande av elever i behov av särskilt stöd, med olika kulturell bakgrund, användning av digitala verktyg och digitala medier i undervisningen samt medvetenhet om genusperspektiv genom uppgifter som deltagarna genomför i sin egen praktik och genom workshops vid campusträffarna.


Kursplan Pdf, 126.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Mer information om utbildningen hittar du här.


Utbildningsform

Distansstudier med inslag av campusträffar, vilket innebär två campusträffar à två dagar per termin samt digitala träffar.


Ansökan

Ansökan sker via antagning.se 15 september till 17 oktober 2023. Du kommer direkt dit genom att klicka på länken nedan.


Historia för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.


Huvudmannens godkännande - Lärarlyftet VT23 Pdf, 218.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Huvudmannens godkännande - Waldorf Lärarlyftet VT23 Pdf, 194.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Möjlighet till validering

I de kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vårterminen 2023 är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Ingen begränsning i antalet högskolepoäng som kan valideras gäller för dessa kurser.


Med validering avser Skolverket i detta sammanhang, kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs/delkurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande resultatet av att validanden uppvisat tillräckliga kunskaper och färdigheter. Mer information ges till antagna deltagare i samband med utskick av välkomstbrev efter antagningsbesked.


Ansökan om validering kommer du att kunna göra här.För mer information kontakta samordnare Katarina Sebenius, katarina.sebenius@ju.se


Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
verified_user Behörighet: Du som deltagare ska ha grundläggande behörighet samt vara anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.
vpn_key Anmälningskod: HJ-U0137
event Kursstart: 2023-02-06
local_library Studieform: Utbildningen genomförs på halvfart genom distansstudier med inslag av campusträffar
clear_all Nivå: Grund
data_usage Omfattning: 45 hp
rotate_right Ansökningstid: 15 september till 17 oktober

Ansökan

Sker via antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och är öppen 15 september till 17 oktober 2023.


Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketten hittar du här. Pdf, 218.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakta ossKontaktpersoner