style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: 2025-01-27
place Ort: Jönköping
clear_all Nivå: Grund
rotate_right Ansökningstid: Öppnar för anmälan 16 september

Öppnar för anmälan 16 september!


Syfte

Genom Lärarlyftet kan lärare öka sin behörighet och höja sin ämneskunskap. Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen och som vill komplettera sin utbildning med fler ämnen


Innehåll

Kursen går på halvfart under ett och ett halvt år. Strukturen bygger på att den enskilde deltagaren ska tillägna sig ämnesteoretiska såväl som historiedidaktiska och allmändidaktiska kunskaper till sin ämnesprofession.


Med utgångspunkt i läroplanens innehåll och mål behandlas de generella kompetenserna som bemötande av elever i behov av särskilt stöd, med olika kulturell bakgrund, användning av digitala verktyg och digitala medier i undervisningen samt medvetenhet om genusperspektiv genom uppgifter som deltagarna genomför i sin egen praktik och genom workshops vid campusträffarna.


Kursplan Pdf, 127.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Mer information om utbildningen hittar du här.


Utbildningsform

Studier med inslag av campusträffar (C/D), vilket innebär en campusträff à två dagar per termin. Det är totalt sex dagar på campus i kursen.


Ansökan

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande.

 

Blanketter kommer du hitta här.


Du kan skanna in blanketten och bifogar den elektroniskt när du ansöker på antagning.se alternativt skickar in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg


Möjlighet till validering

I de kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vårterminen 2025 är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet.


Med validering avser Skolverket i detta sammanhang, kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs/delkurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande resultatet av att validanden uppvisat tillräckliga kunskaper och färdigheter. Mer information ges till antagna deltagare i samband med kursstart.


För mer information kontakta samordnare Sara Dommartine, sara.dommartine@ju.se


Sidan uppdateras löpande inför ansökningsperiod.


Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
verified_user Behörighet: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.
event Kursstart: 2025-01-27
local_library Studieform: Utbildningen genomförs på halvfart genom distansstudier med inslag av campusträffar
clear_all Nivå: Grund
data_usage Omfattning: 45 hp
rotate_right Ansökningstid: Öppnar för anmälan 16 september

Ansökan

 

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.


Blanketter kommer du hitta här.

 

Du kan skanna in blanketten och bifogar den elektroniskt när du ansöker på antagning.se alternativt skickar in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg


Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner