style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: 30 augusti 2022

Ansökan sker via Antagning.se och är öppen för sen anmälan till och med 23/6.


Syfte

Syftet med uppdragsutbildningen är att stärka förskollärarnas kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att minska skillnaden mellan förskollärarnas utbildning och grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs- och skrivinlärning.


Innehåll

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.


Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.


Skolverkets information om utbildningen.


Utbildningsform

Utbildningen genomförs på kvartsfart tisdagar kl 13-16, och erbjuds digitalt via Zoom. Kursen startar den 30 augusti 2022 och sträcker sig till 5 juni 2023.


Ansökan

Sker via Antagning.se och är öppen 15 mars till 19 april.

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketten hittar du här. Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster.


Statsbidrag

Det är möjligt för huvudmän att ansöka om statsbidrag för fortbildning av förskollärare. Mer information finner du här.


Möjlighet till validering

Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som är tillsynsmyndighet för samtliga lärosäten, har fattat ett beslut som påverkar lärosätenas möjligheter att genomföra validering av dina eventuella tidigare studier och erfarenheter för tillgodoräknande i ovan nämnda uppdragsutbildning.

För mer information kontakta samordnare Anna Samuelsson, anna.samuelsson@ju.se


För deltagande krävs att du har förskollärarexamen eller motsvarande och anställd för undervisning i förskoleklass.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
verified_user Behörighet: Du som deltagare ska ha grundläggande behörighet samt förskollärarexamen eller motsvarande och anställd för undervisning i förskoleklass.
local_library Studieform: Utbildningen genomförs på kvartsfart tisdagar kl 13-16, och erbjuds digitalt via Zoom.
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Omfattning: 15 hp
language Språk: Svenska

Ansökan

Sker via antagning.se och är öppen för sen anmälan.


Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketten hittar du här. Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakta ossKontaktpersoner