style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: 26 augusti 2024
rotate_right Ansökningstid: Öppen för sen anmälan till och med 19 augusti

Öppen för sen anmälan till och med 19 augusti

 

Syfte

Syftet med uppdragsutbildningen är att stärka förskollärarnas kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att minska skillnaden mellan förskollärarnas utbildning och grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande matematikinlärning.


Innehåll

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande matematikinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers matematikinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.


Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.


Skolverkets information om utbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kursplan Pdf, 119.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Utbildningsform

Utbildningen genomförs på kvartsfart och erbjuds digitalt via Zoom. Kursen startar den 26 augusti 2024 och sträcker sig till 9 juni 2025 och består av tretton digitala träffar.
Utbildningstillfällena sker måndagar mellan kl.13-16.


Ansökan

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning/Skolverket)

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Blanketten hittar du här. Pdf, 92.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Statsbidrag

Det är möjligt för huvudmän att ansöka om statsbidrag för fortbildning av förskollärare. Mer information finner du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Möjlighet till validering

I utbildningen som erbjuds läsåret 2024/2025 är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Ingen begränsning i antalet högskolepoäng som kan valideras gäller för dessa kurser.


Med validering avser Skolverket i detta sammanhang: kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs/delkurs inom uppdragsutbildningen som deltagaren är antagen till. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande resultatet av att validanden uppvisat tillräckliga kunskaper och färdigheter.


För mer information kontakta samordnare Anna Samuelsson, anna.samuelsson@ju.se


För deltagande krävs att du har förskollärarexamen eller motsvarande och anställd för undervisning i förskoleklass.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
verified_user Behörighet: Du som deltagare ska ha grundläggande behörighet samt förskollärarexamen eller motsvarande och anställd för undervisning i förskoleklass.
local_library Studieform: Utbildningen genomförs på kvartsfart och erbjuds digitalt via Zoom
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Omfattning: 15 hp
language Språk: Svenska
rotate_right Ansökningstid: Öppen för sen anmälan till och med 19 augusti

Ansökan

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Blanketten hittar du här. Pdf, 92.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner