style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: 26 januari 2023
place Ort: Jönköping
clear_all Nivå: Grun
rotate_right Ansökningstid: Öppen för sen anmälan


Syfte

Genom Lärarlyftet kan lärare öka sin behörighet och höja sin ämneskunskap. Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen och som vill komplettera sin utbildning med fler ämnen


Innehåll

Kursen vänder sig till dig som arbetar som lärare och ger dig möjligheten att utveckla din kompetens inom undervisning i naturvetenskap och teknik i grundskolans årskurs 4-6.

Kursen är uppdelad i fyra moment som behandlar ämnesteori och ämnesdidaktik i biologi, fysik, kemi och teknik. Diskussioner kring ämnesteori och ämnesdidaktik utgår från kursdeltagarnas egna professionsrelaterade frågeställningar. Som moment i kursen ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning för grundskolans årskurs 4-6.


Kursplan Pdf, 126.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Mer information om utbildningen hittar du här.


Utbildningsform

Distansstudier med inslag av campusträffar, vilket innebär fyra campusträffar à två dagar per termin.


Ansökan

Ansökan sker via antagning.se 15 september till 17 oktober 2023. Du kommer direkt dit genom att klicka på länken nedan.


Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.


Huvudmannens godkännande - Lärarlyftet VT23 Pdf, 218.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Huvudmannens godkännande - Waldorf Lärarlyftet VT23 Pdf, 194.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Möjlighet till validering

I de kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vårterminen 2023 är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Ingen begränsning i antalet högskolepoäng som kan valideras gäller för dessa kurser.


Med validering avser Skolverket i detta sammanhang, kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs/delkurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande resultatet av att validanden uppvisat tillräckliga kunskaper och färdigheter. Mer information ges till antagna deltagare i samband med utskick av välkomstbrev efter antagningsbesked.


Nedan finner du viktiga dokument gällande validering:

Information om validering Pdf, 128.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om validering Pdf, 234.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anställningsintyg Pdf, 90.2 kB, öppnas i nytt fönster.


För mer information kontakta samordnare Sara Dommartine, sara.dommartine@ju.se


Josefine berättar om varför hon valt att läsa lärarlyftet bild, hur kursen har varit, hur mycket arbete det varit med att läsa kursen och vad vinsten är med att kompetensutveckla sig som yrkesverksam.

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
verified_user Behörighet: Du som deltagare ska ha grundläggande behörighet samt vara anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 och/eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.
vpn_key Anmälningskod: HJ-U0135
event Kursstart: 2023-01-26
local_library Studieform: Utbildningen genomförs på halvfart genom distansstudier med inslag av campusträffar
clear_all Nivå: Grund
data_usage Omfattning: 30 hp
rotate_right Ansökningstid: 15 september till 17 oktober

Ansökan

Ansökan sker via antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 15 september till 17 oktober 2023.


Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketten hittar du här. Pdf, 218.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakta ossKontaktpersoner