Vi erbjuder distanskursen Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Kursen är en kommunförlagd utbildning och genomförs på uppdrag av Skolverket. Kursen kan ingå som riktade insatser för samverkan för bästa skola.

Kontakt

Vid intresse för kursen kontaktar huvudmannen Högskolan för lärande och kommunikation via samordnare Sara Dommartine, sara.dommartine@ju.se, 036-101422

Mer information

Besök skolverket.se för mer information

Syftet med kursen är att kursdeltagarna tillägnar sig kunskaper i naturvetenskap och teknik som är relevanta för undervisning i förskolan.

Därför ska du delta

  • stärka tilltron till den egna förmågan att undervisa i naturvetenskap och teknik.
  • utveckla din kompetens att tillvarata barnens nyfikenhet, erfarenhet och intressen inom området.

Om kursen

Utbildningen organiseras i form av kommunförlagda kurser. En eller flera huvudmän/kommuner kan gå samman och får kursen förlagd på hemmaplan. Kursen är på distans med ett antal träffar förlagda ute i kommunen. Starttid och studiefart planeras och görs upp i dialog mellan Högskolan för lärande och kommunikation och uppdragsgivaren. Kurserna består av 7,5 högskolepoäng (hp).

Kursplan Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Målgruppp

Målgruppen för utbildningen är förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.