style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: Vid beställning

Syftet med kursen är att kursdeltagarna tillägnar sig kunskaper i naturvetenskap och teknik som är relevanta för undervisning i förskolan. Deltagarna stärks i tilltron till den egna förmågan att undervisa i naturvetenskap och teknik samt utvecklar sin kompetens att tillvarata barnens nyfikenhet, erfarenhet och intressen inom området.


Innehåll

Centralt i kursen är att diskutera och reflektera om hur barns lärande inom naturvetenskap och teknik utvecklas, stimuleras och utmanas. Läs mer om innehållet i kursplanen. Pdf, 120.9 kB, öppnas i nytt fönster.


För mer information om kursen besök skolverket.se.


Utbildningsform

En eller flera huvudmän/kommuner kan gå samman och ansöka om att få kursen förlagd på hemmaplan. Kursen är på distans med ett antal träffar förlagda ute i kommunen. Starttid och studiefart planeras och görs upp i dialog mellan Högskolan för lärande och kommunikation och uppdragsgivaren. Kurserna består av 7,5 högskolepoäng (hp).


Kostnad

Kurskostnad och litteratur bekostas av Skolverket.

Målgruppen för utbildningen är förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.

verified_user Behörighet: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.
local_library Studieform: Jönköping
data_usage Omfattning: 7,5 hp
language Språk: Svenska

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner