Högskolan för lärande och kommunikation genomför hösten 2021 kursen Rekryteringsutbildning för blivande skolledare 7,5 hp på uppdrag av Jönköpings kommun.

Kontakt

Anna Samuelsson

anna.samuelsson@ju.se

Tel 036-101421

Kursplan

Läs mer om kursen här. Pdf, 121.1 kB.

Deltagare kommer efter genomförd kurs kritiskt kunna reflektera över vad ett pedagogiskt ledarskap innebär samt problematisera över värdegrundsaspekter, skoljuridiska och etiska dilemman.

Målgrupp

Grundläggande behörighet och lärarutbildning samt anställning hos en huvudman som förskollärare, specialpedagog eller lärare i förskola, skola (inkl. lärare i fritidshem) eller särskola.

 

Innehåll

  • Skolledaren som myndighetsutövare, chef och arbetsledare, verksamhetsutvecklare och kvalitetsansvarig
  • Pedagogiskt ledarskap
  • Skolutveckling och kvalitetsarbete
  • Styrkedjor och skoljuridik
  • Kommunikativt ledarskap
  • Värdegrundsaspekter och etiska dilemma
  • Att leda lärande i organisationen professionellt
  • Diskrepanser som organisationens utvecklingspotential

Utbildningsdagar

Genomförs på kvartsfart, digitalt via Zoom, höstterminen 2021 samt vårterminen 2022 under följande sex tillfällen kl 9-16.

1 september
7 oktober
15 november
3 februari
15 mars
6 maj

Deltagare och anmälan

Kursen erbjuds till maximalt 30 deltagare. 20 av dessa deltagare utses av Jönköpings kommun.

Resterande 10 platser erbjuds deltagare från kringliggande kommuner. Anmälan är öppen från 3 maj till 31 maj 2021. Anmäler dig gör du här.

Urval

Platserna fördelas proportionerligt mellan de kommuner som anmäler deltagare.

Kostnad

11 200 SEK (Exklusive moms) per deltagare

Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping