style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: v.35

Hela utbildningssatsningen handlar om att öka lärares förmåga att utforma och anpassa undervisningen utifrån alla elevers olika behov och förutsättningar så att fler elever når utbildningens mål. Ytterligare syfte är att ett bestående kollegialt lärande utvecklas på skolan.


Syftet med handledarutbildningen är att handledarna ska ges stöd så att de stärker sin förmåga att föra samtal med kollegor för att möjliggöra egen och gemensam reflektion.


Handledare på skolor som deltar med statsbidrag erbjuds en åttadagars utbildning i att handleda kollegialt lärande. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i att handleda. Utbildningen fördelas på åtta tillfällen och pågår under hela läsåret. Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader.

 

Ansökan av statsbidrag för läsåret 2022/2023 är öppen 13 januari - 15 februari 2022.
Mer information om statsbidraget hittar du här.


Information om Specialpedagogik för lärande finns på Skolverkets webbplats

Handledarutbildningen riktar sig till de specialpedagoger/speciallärare eller legitimerade förskollärare/lärare som huvudmannen utsett till handledare inom insatsen Specialpedagogik för lärande.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
event Kursstart: Vecka 35
local_library Studieform: Digitalt
language Språk: Svenska


Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta ossKontaktpersoner