Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i förskoleklassen (15 hp)

ANSÖKAN TILL DENNA KURS ÄR STÄNGD. Arbetar du i förskoleklass som obehörig lärare/förskollärare eller som behörig förskollärare? Då har vi en kurs för dig som vill öka din kompetens i svenska och matematik. Genom att gå den så utvecklar du din undervisning, blir bättre på att arbeta med elever i behov av stöd och stärker likvärdigheten i förskoleklassen.

Därför ska du delta

 • Du ökar din ämneskompetens.
 • Du utvecklar din förmåga att stödja elever.
 • Du blir tryggare i din arbetsroll. 

Primär målgrupp för utbildningen är yrkesverksamma lärare/förskollärare i förskoleklass utan behörighetsgivande examen. Sekundär målgrupp är förskollärare som arbetar i förskoleklass.

Kontakt

Sara Dommartine
Samordnare
sara.dommartine@ju.se
036-10 14 22

Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder nu, på uppdrag av skolverket, utbildningen Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer (15hp) för dig som arbetar som pedagogisk personal i förskoleklass. Kursen är forskningsbaserad och stärker din kompetens att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen i förskoleklassen inom områden språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer. 

Ansökan är stängd

Ansök genom att skicka ifylld blankettPDF till asa.lundgren@ju.se

Om kursen

Kursen syftar till att höja kvaliteten på undervisning i förskoleklassen och ska ge en ämnesteoretisk grund och ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Målen för kursen är att ge fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt kunskap om grundläggande läs- skriv- och matematikinlärning. Kursen utgår från aktuella styrdokument.

Mer information

Besök skolverket.se för mer information

Innehåll

Delkurs 1, språk och kommunikation, 7,5 hp

 • Lärarens uppdrag i förskoleklass utifrån aktuella styrdokument
 • En förskoleklass för alla, lärarens inkluderande förhållningssätt där mångfald ses som en tillgång
 • Didaktisk forskning kring kommunikation och språkutveckling samt grundläggande läs-, skrivinlärning
 • Meningsskapande som grund för undervisning
 • Språklig medvetenhet och språkutvecklande arbetssätt
 • Literacy och multimodalitet
 • IT i undervisningen
 • Kartläggning, analys och bedömning
 • Dialogisk högläsning som metod för läsförståelse
 • Den pedagogiska miljöns betydelse för förskoleklass som bokpraktik
 • Lekens och estetikens betydelse för elevers språkliga lärande

Delkurs 2, matematiska uttrycksformer, 7,5 hp

 • Lärarens uppdrag i förskoleklass utifrån aktuella styrdokument
 • Didaktisk forskning kring undervisning och lärande inom matematik
 • Matematiska begrepp och resonemang och teoretiska perspektiv på begreppsförståelse
 • Språkets roll i matematikundervisningen i ett första – och flerspråksperspektiv
 • Uttrycks – och representationsformer i matematik
 • Kartläggning, analys och bedömning
 • Antalsuppfattning och grundläggande taluppfattning
 • Matematiska områden med relevans för undervisning i förskoleklass
 • Matematiska miljöer och genus
 • Lekens och estetikens betydelse för elevers matematiska lärande

Upplägg

Utbildningen om 15 hp består av två delkurser

- språk och kommunikation (7,5 hp)
- matematiska uttrycksformer (7,5 hp)

Kursen ges som uppdragsutbildning. Den läses på kvartsfart och har fem campusförlagda tillfällen med sammanlagt ca tio dagar på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Start- och slutdatum

21 februari 2019 - 25 oktober 2019

Ansökningstid

Ansökan är stängd.

De sökande som tillhör den primära målgruppen har förtur till de 30 platser som finns. Urval sker genom lottning.

Ansök genom att skicka ifylld blankettPDF till asa.lundgren@ju.se. Huvudman eller rektor intygar att du arbetar som pedagogisk personal i förskoleklass, men saknar behörighetsgivande examen. Vid anmälan går det även att ange att du tillhör den sekundära målgruppen

Övrigt

Kursen är kostnadsfri.

Sidan uppdaterad 2019-03-20

Studera
Sidan uppdaterad 2018-01-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information