style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: På beställning

Syftet med kursen är att studiehandledare ska få de verktyg som behövs för att genomföra en studiehandledning med god kvalité som främjar flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att dessa elever ska uppnå kunskapsmålen i olika ämnen.

 

• Studiehandledares uppdrag
• Styrdokument och regelverk i den svenska skolan
• Centrala begrepp om flerspråkig språkutveckling och interkulturalitet
• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom studiehandledning
• Vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk
• Studiehandledningens utformning med planering, genomförande och uppföljning
• Centrala faktorer för flerspråkiga elevers skolframgång
• Studiehandledares samarbete med övrig skolpersonal samt med flerspråkiga elevers
vårdnadshavare
• Interkulturellt och inkluderande förhållningssätt i ett heterogent klassrum

 

Här hittar du kursplanen Pdf, 118.1 kB, öppnas i nytt fönster..


Utbildningsform

Utbildningen sker med fem halvdagsträffar som kommer att innebära föreläsningar, seminarier, grupparbeten och diskussioner i smågrupper. Det kommer ges gott om tid för utbyte av erfarenheter och kollegialt lärande.

 

Kursen examineras genom fyra examinationer med praktiknära innehåll. Kursstart planeras i samråd med uppdragsgivare.

 

Statsbidrag

Kursen lämpar sig väl att erbjudas inom ramen för de riktade insatserna Nyanländas lärande.


Grundläggande behörighet. Pågående anställning som studiehandledare eller modersmålslärare
samt huvudmannens godkännande.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
event Kursstart: På beställning
rotate_right Studietakt: Åttondelsfart
language Språk: Svenska

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss