style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: 27 januari 2023
place Ort: Jönköping
clear_all Nivå: Grund
rotate_right Ansökningstid: 15 September till 17 Oktober


Syfte

Genom Lärarlyftet kan lärare öka sin behörighet och höja sin ämneskunskap. Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen och som vill komplettera sin utbildning med fler ämnen


Innehåll

Kursen lägger fokus på ett helhetsgrepp kring språket som både lärarens undervisningsverktyg och elevers lärandeverktyg, i uppdraget som svensklärare för åk 4–6. Detta sker genom ämnesteoretiska studier av det svenska språkets struktur, orientering i de nationella minoritetsspråken och grannspråk.


Kursen består av fyra delkurser, vars innehåll ska leda till fördjupad förståelse och god kompetens i de undervisningsområden inom skolämnet svenska som återfinns i aktuella styrdokument för undervisning i åk 4–6. Genom relevant och praktiknära språk- och litteraturvetenskaplig, samt språk- och litteraturdidaktisk forskning knyts det ämnesteoretiska och det ämnesdidaktiska innehållet ihop och bidrar till att kursens innehåll baseras på en vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet.

 

Kursplan Pdf, 129.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Mer information om utbildningen hittar du här.


Utbildningsform

Distansstudier med inslag av campusträffar, vilket innebär två campusträff à en dag per termin samt digitala träffar.


Ansökan

Ansökan sker via antagning.se 15 september till 17 oktober 2023. Du kommer direkt dit genom att klicka på länken nedan.


Svenska för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.


Huvudmannens godkännande - Lärarlyftet VT23 Pdf, 218.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Huvudmannens godkännande - Waldorf Lärarlyftet VT23 Pdf, 194.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Möjlighet till validering

I de kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vårterminen 2023 är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Ingen begränsning i antalet högskolepoäng som kan valideras gäller för dessa kurser.


Med validering avser Skolverket i detta sammanhang, kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs/delkurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande resultatet av att validanden uppvisat tillräckliga kunskaper och färdigheter. Mer information ges till antagna deltagare i samband med utskick av välkomstbrev efter antagningsbesked.


Ansökan om validering kommer du att kunna göra här.


För mer information kontakta samordnare Sara Dommartine, sara.dommartine@ju.se


Du som har grundläggande behörighet samt är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 och/eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
verified_user Behörighet: Du som har grundläggande behörighet samt är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 och/eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.
vpn_key Anmälningskod: HJ-U0140
event Kursstart: 2023-01-27
local_library Studieform: Utbildningen genomförs på kvartsfart och är en utbildning med distansstudier med inslag av campusträffar.
clear_all Nivå: Grund
data_usage Omfattning: 30 hp
rotate_right Ansökningstid: 15 September till 17 Oktober

Ansökan

Sker via antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. mellan 15 september och 17 oktober 2023.


Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketten hittar du här. Pdf, 218.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakta ossKontaktpersoner