style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: 2024-01-27
place Ort: Jönköping
clear_all Nivå: Grund
rotate_right Ansökningstid: Stängd för sen anmälan

Stängd för sen anmälan


Syfte

Genom Lärarlyftet kan lärare öka sin behörighet och höja sin ämneskunskap. Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen och som vill komplettera sin utbildning med fler ämnen


Innehåll

Kursen lägger fokus på ett helhetsgrepp kring språket som både lärarens undervisningsverktyg och elevers lärandeverktyg, i uppdraget som svensklärare för åk 4–6. Detta sker genom ämnesteoretiska studier av det svenska språkets struktur, orientering i de nationella minoritetsspråken och grannspråk.


Kursen består av fyra delkurser, vars innehåll ska leda till fördjupad förståelse och god kompetens i de undervisningsområden inom skolämnet svenska som återfinns i aktuella styrdokument för undervisning i åk 4–6. Genom relevant och praktiknära språk- och litteraturvetenskaplig, samt språk- och litteraturdidaktisk forskning knyts det ämnesteoretiska och det ämnesdidaktiska innehållet ihop och bidrar till att kursens innehåll baseras på en vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet.


Kursplan Pdf, 129.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Mer information om utbildningen hittar du här.


Utbildningsform

Distansstudier med inslag av campusträffar (C/D), vilket innebär två campusträffar à 1 dag per termin på Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation. Det är totalt åtta dagar på campus i kursen.


Ansökan

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande.


Huvudmannens godkännande - Lärarlyftet VT24 Pdf, 147.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Huvudmannens godkännande - Waldorf Lärarlyftet VT24 Pdf, 143.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Du kan skanna in blanketten och bifogar den elektroniskt när du ansöker på antagning.se alternativt skickar in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg


Möjlighet till validering

I de kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vårterminen 2024 är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet.


Med validering avser Skolverket i detta sammanhang, kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs/delkurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande resultatet av att validanden uppvisat tillräckliga kunskaper och färdigheter. Mer information ges till antagna deltagare i samband med kursstart.


För mer information kontakta samordnare Katarina Sebenius, katarina.sebenius@ju.se


Sidan uppdateras löpande inför ansökningsperiod.


Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 och/eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
verified_user Behörighet: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 och/eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.
vpn_key Anmälningskod: HJ-U0144
event Kursstart: 2024-01-27
local_library Studieform: Utbildningen genomförs på kvartsfart och är en utbildning med distansstudier med inslag av campusträffar.
clear_all Nivå: Grund
data_usage Omfattning: 30 hp
rotate_right Ansökningstid: Stängd för sen anmälan

Ansökan

 

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.


Huvudmannens godkännande - Lärarlyftet VT24 Pdf, 147.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Huvudmannens godkännande - Waldorf Lärarlyftet VT24 Pdf, 143.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Du kan skanna in blanketten och bifogar den elektroniskt när du ansöker på antagning.se alternativt skickar in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg


Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner