style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: 2025-01-20
place Ort: Distans
clear_all Nivå: Grund
rotate_right Ansökningstid: Öppnar för anmälan 16 september

Öppnar för anmälan 16 september!


Syfte

Genom Lärarlyftet kan lärare öka sin behörighet och höja sin ämneskunskap. Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen och som vill komplettera sin utbildning med fler ämnen.


Lärare som redan är behöriga att undervisa i svenska i åk 1-3 och 4-6 och som också vill bli behöriga i svenska som andraspråk, behöver endast fullgöra 15 högskolepoäng i svenska som andraspråk, i stället för 30 högskolepoäng. Därför erbjuds inom Lärarlyftet två typer av kurser i svenska som andraspråk för behörighet i åk 1-3 och 4-6: 30 högskolepoäng samt 15 högskolepoäng.


Innehåll

Kursen innehåller två delkurser om vardera 7,5 hp. Den första delkursen består av en grundläggande introduktion till skolämnet svenska som andraspråk och den ger också förståelse för flerspråkiga elevers lärandevillkor utifrån ett interkulturellt perspektiv. I den andra delkursen studeras andraspråksutveckling och den flerspråkiga inlärningssituationen. Kursens har en utpräglad ämnesdidaktisk inriktning där olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt studeras och praktiseras med utgångspunkt i aktuell forskning om litteracitetsutveckling. 


Kursplan Pdf, 125.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Mer information om utbildningen hittar du här.


Utbildningsform och datum

Utbildningen genomförs på distans.


All undervisning sker digitalt via Zoom och Canvas. Mer detaljerat schema finns för kursdeltagare i studieguiden i Canvas.


Ansökan

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande.

 

Blanketter kommer du hitta här.

 

Du kan skanna in blanketten och bifogar den elektroniskt när du ansöker på antagning.se alternativt skickar in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg


Möjlighet till validering

I de kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vårterminen 2025 är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet.


Med validering avser Skolverket i detta sammanhang, kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs/delkurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande resultatet av att validanden uppvisat tillräckliga kunskaper och färdigheter. Mer information ges till antagna deltagare i samband med kursstart.


För mer information kontakta samordnare Sara Dommartine, sara.dommartine@ju.se


Sidan uppdateras löpande inför ansökningsperiod.


Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 och/eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
verified_user Behörighet: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 och/eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.
event Kursstart: 2025-01-20
local_library Studieform: Utbildningen genomförs på halvfart på distans
clear_all Nivå: Grund
data_usage Omfattning: 15 hp
rotate_right Ansökningstid: Öppnar för anmälan 16 september

Ansökan

 

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

 

Blanketter kommer du hitta här.


Du kan skanna in blanketten och bifogar den elektroniskt när du ansöker på antagning.se alternativt skickar in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg


Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner