style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning

Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping

 

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University, koordinerar svenskkurser för yrkesverksamma/anställda med annat modersmål än svenska.

Kurserna är icke poänggivande.

Utbildningen ges på olika nivåer Pdf, 128.8 kB, öppnas i nytt fönster. ifrån nybörjarkurs till fortsättningskurs. Vid behov görs nivåbedömningar för att säkerställa att deltagarna hamnar i rätt kurs.

 

Kurser

Swedish Language for staff – Swelang A1

A1- kursen är för nybörjare i svenska språket. Det är en kurs där vi går igenom grunderna i svenskan: grammatik, ordkunskap och enkel kommunikation. Deltagarna får lära sig grammatik och ett ordförråd med användbara fraser så att de ska kunna använda svenskan även utanför klassrummet. Kommunikation och interaktion är i fokus, både skriftligt och muntligt. Vi använder läromedlet (text- och övningsbok) ”Rivstart A1+A2” och arbetar med första halvan av böckerna, där vardagsnära teman behandlas. Undervisningen bedrivs på engelska.


Swedish Language for staff – Swelang A2

A2- kursen är en fortsättningskurs på A1-kursen i svenska språket. Deltagarna har lärt sig grunderna i språket vad gäller grammatik och en del ordförråd. I den här kursen kommer deltagarna att lära sig lite mer avancerad och specialiserad grammatik. När det gäller ordförrådet är fokus även i den här kursen på användbara fraser så att de kan använda svenskan utanför klassrummet. Kommunikation och interaktion får en ännu större plats och kursen är mest inriktad på muntlig kommunikation. Vi använder läromedlet ”Rivstart A1+A2” och arbetar med andra halvan av boken där vardagsnära teman behandlas. Undervisningen bedrivs på engelska och på svenska.


Swedish Language for staff - Swelang B1/B2, del 1 och 2

B1/B2-kurserna bedrivs på svenska, även om engelska kan användas för att förklara enstaka ord. Den täcker nivån B1 och den första delen av B2 i Gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Kursen bygger på muntlig interaktion och ämnesinnehållet riktar sig mer mot yrkesliv och samhälle än tidigare, men vi utgår också från mer vardagsnära ämnesområden. I kursen utgår vi från Rivstart B1+B2, men också från annat material, som tidningstexter, TV-program, reklam och musik. I kursen arbetar vi med att göra enkla presentationer kring de ämnesområden eller forskningsfält som deltagarna arbetar med.


Swedish Language for staff - Swelang B2/C1, del 1 och 2

B2/C1-kurserna bedrivs på svenska, även om engelska kan användas för att förklara enstaka ord. Kurserna täcker den senare nivån av B2 och hela C1 i Gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). I kursen betonas skrivandet mer än tidigare och det ges utrymme att utforska det mer formella språket, men även det vardagsnära språket. I kursen utgår vi från Rivstart B2+C1samt skönlitterära texter av svenska författare, dialoger, tidningsartiklar och olika typer av facktexter. Vi använder också TV-program, musik och reklam som är kopplade till de olika ämnesområdena. Ämnesområdena är generellt lite mer komplexa än i tidigare kurser vilket också avspeglar sig i de muntliga och skriftliga uppgifterna.


Utbildningsform

2 x 45 min vid två tillfällen i veckan. Hittills har det varit tisdagar och torsdagar kl. 15.00 – 17.00, sammanlagt 18 tillfällen. Kursen planeras för fysiska träffar.

Kurserna hålls på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University.

Vanligtvis erbjuds två kurser per termin med start i början av höst- respektive vårtermin.

Vilka två kurser som är aktuella beror bland annat på deltagarantal samt prioritering från uppdragsgivarnas sida.

Oftast startar dock kurserna A1 och B1 på hösten och A2 och B2/C1 till våren.

 

Kursavgift

Kursavgiften betalas av arbetsgivaren.


Ansökan

Ansök till kurserna Swelang A1 HT24 och till Swelang B1 HT24 senast den 3 juni,

Preliminärt startdatum för Swelang A1 HT24 och Swelang B1 HT24 är 17 september 2024.

 

Arbetsgivarens godkännande

Anställda vid Jönköping University behöver bekräfta arbetsgivarens godkännande i det digitala anmälningsformuläret. Inget särskilt intyg behöver laddas upp i ansökan.

Anställda i ett företag eller i en organisation måste i sin ansökan inkludera ett intyg signerat av arbetsgivaren/personalansvarig chef. Intyget ska laddas upp digitalt till ansökningsformuläret på webben vid anmälan. En fullständig ansökan innehåller både den inskickade ansökan och intyget.

 

Intyg från arbetsgivaren - Swelang A1 HT24 Word, 140.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyg från arbetsgivaren - Swelang B1 HT24 Word, 139.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 

 

Eventuell sen anmälan är möjlig i mån av plats.

Ansökan är giltig under förutsättning att ansökan är korrekt ifylld.

Bekräftelse på deltagande skickas ut i mitten av juni till den emailadress som du angett i ansökan. Mer information om kursen skickas ut inför kursstart.

 

Frågor hänvisas till:

Enheten för samverkan

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

Email-adress: samverkan.hlk@ju.se

 

Yrkesverksamma/anställda med annat modersmål än svenska.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Självskattningsmall Pdf, 128.8 kB, öppnas i nytt fönster. - Gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS)

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner