Förskolekurs - Undervisning i förskolan 7,5 hp

Vi erbjuder distanskursen Undervisning i förskolan till förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan. Kursen är en kostnadsfri, kommunförlagd utbildning och genomförs på uppdrag av Skolverket.

Kontakt

Vid intresse för kursen kontaktar huvudmannen Högskolan för lärande och kommunikation via samordnare Sara Dommartine, sara.dommartine@ju.se, 036-101422

Mer information

Besök skolverket.se för mer information

Syftet med kursen är att deltagarna ska utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Därför ska du delta

  • Du får möjlighet att diskutera innebörder i, och relationen mellan, begreppen utbildning, undervisning och lärande.
  • Du får möjlighet att problematisera undervisning i relation till förskolans tradition med fokus på lek, omsorg, skapande och värdegrundsarbete.
  • Du får stöd i att utveckla kunskap om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.
  • Du får del av den senaste forskningen inom området.

Om kursen

Utbildningen organiseras i form av kommunförlagda kurser. En eller flera huvudmän/kommuner kan gå samman och får kursen förlagd på hemmaplan. Kursen är på distans med ett antal träffar förlagda ute i kommunen. Starttid och studiefart planeras och görs upp i dialog mellan Högskolan för lärande och kommunikation och uppdragsgivaren. Kurserna består av 7,5 högskolepoäng (hp).

KursplanPDF

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan. Du som är förskollärare ska dessutom och ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.


Sidan uppdaterad 2020-05-28