Syftet med insatsen är att stärka barns språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling. För att detta syfte ska kunna uppfyllas har insatsen som mål att stärka det kollegiala lärandet genom handledning, och bidra till en förändrad undervisnings- och kompetensutvecklingskultur på deltagande förskolor. Satsningen ska också bidra till bättre förutsättningar för huvudmän och förskolor att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till ökad måluppfyllelse.


Utbildningsform

Utbildningen startar i augusti 2024 och sträcker sig till april 2025 och består och åtta utbildningstillfällen varav två fysiska träffar och övriga på distans.

 

Handledarutbildningen ska behandla kunskaper om såväl att leda kollegialt lärande som det didaktiska innehållet. Dessa båda kunskapsområden ska integreras i utbildningen. Det didaktiska innehållet utgörs av de nyckelbegrepp och teorier om språk- och matematikutveckling som återfinns i de valbara modulerna på Skolverkets lärportal.


Statsbidrag

Huvudmän söker mellan den 15 mars - 2 april 2024 statsbidrag som ska användas till att frigöra tid för förskollärare och lärare att arbeta att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen.


Läs mer om stadsbidrag och ansök här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Läs mer om Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskolan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Utbildningen erbjuds de legitimerade förskollärare som huvudmannen utsett att gå handledarutbildningen under läsåret 2024/2025.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
event Kursstart: augusti 2024
language Språk: Svenska
rotate_right Ansökningstid: 15 mars till 2 april

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss