Uppdragsutbildning

Family Business Management, 15 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Omställningskraft för hållbarhet i SMEs, 3 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Sustainability and Responsible Ownership, 15 credits

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap