Uppdragsutbildning

Family Business Management, 15 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap