event Kursstart: 04/Feb/2024
place Ort: Online
rotate_right Ansökningstid: Ansökning öppnar hösten 2023

*Undervisningen sker på engelska
Att arbeta i eller med familjeföretag innebär både möjligheter och utmaningar. Forskning visar att familjeföretag skiljer sig från andra företag och för att lyckas som professionell inom familjeföretag är det viktigt att förstå deras unika egenskaper. Detta gäller både om du äger eller kommer ta över ett familjeföretag, du är ansvarig för dess ledning eller på annat sätt arbetar med ett familjeföretag.


Certifierad av Jönköping Internationella Handelshögskolan är denna kurs skräddarsydd för familjeföretagsägare, ledare och praktiker, och bygger på de senaste rönen från ledande forskning som genomförts vid Center for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO).


Vad innebär online-distansutbildning?

Genom läroplattformen får du tillgång till inspelade föreläsningar, fallstudier och annat studiematerial. Kommunikation sker till stor del genom diskussionsforum och e-möten. Denna flexibla form betyder att du inom varje kurssektion till stor del kan välja tid och plats för dina studier, medan regelbundna deadline fördelar studierna jämnt över kursen.


Vilken är målgruppen?

Denna kurs bygger på forskningsexpertis och praktisk relevans från Centre for Family Entrepreneurship and Ownership, och binder samman kärnkompetenserna hos JIBS-fakulteten inom familjeföretag och ägande. Deltagarna kommer att ha en unik möjlighet att tillämpa de mest relevanta teoretiska koncepten på exempel, fall och erfarenheter från familjeföretag. Kursen är skräddarsydd för företagsägare, yrkesverksamma och utövare som arbetar i eller med familjeföretag, samt för nästa generations medlemmar och efterträdare inom familjeföretag.

Online-seminarier och möten arrangeras varannan fredag. Tiderna anges som CET (Stockholmstid). Följande schema avser den fjärde upplagan av kursen (2024). * Preliminärt schema.

Välkomstmöte

Vecka 5

Februari, 4

14:00-16:00

Modul 1
Online-seminarium

Vecka 7

Februari, 17

14:00-16:00

Online-seminarium

Vecka 9

Mars, 3

14:00-16:00

Online-seminarium

Vecka 11

Mars, 17

14:00-16:00

Modul 2
Online-seminarium

Vecka 13

Mars, 31

14:00-16:00

Online-seminarium

Vecka 16

April, 21

14:00-16:00

Online-seminarium

Vecka 18

Maj, 5

14:00-16:00

Modul 3
Online-seminarium

Vecka 20

Maj, 19

14:00-16:00

Online-seminarium

Vecka 22

Juni, 2

14:00-16:00

Online-seminarium

Vecka 24

Juni, 16

14:00-16:00

Höstens kick-off

Vecka 35

September, 1

14:00-16:00

Modul 4
Online-seminarium

Vecka 37

September, 15

14:00-16:00

Online-seminarium

Vecka 39

September, 29

14:00-16:00

Online-seminarium

Vecka 41

Oktober, 13

14:00-16:00

Modul 5
Online-seminarium

Vecka 43

Oktober, 27

14:00-16:00

Online-seminarium

Vecka 45

November, 10

14:00-16:00

Online-seminarium

Vecka 47

November, 24

14:00-16:00

Utbildningen ges vid: Jönköping International Business School
vpn_key Anmälningskod: JFAR21
place Ort: Online
rotate_right Studietakt: 25%
clear_all Nivå: Master
data_usage Omfattning: 15 hp
data_usage Studieavgift: Studieavgifter gäller INTE för EU / EES-medborgare. Icke EU / EES-medborgare ombeds betala en avgift på 30 000 SEK för att ta kursen.
language Språk: Engelska
access_time Längd: Vår 2024 - Höst 2024
 1. Sökanden har en kandidatexamen och omfattande ledarskapserfarenhet i ett familjeföretag.
 2. Andra sökanden med en kandidatexamen eller omfattande affärserfarenhet kan godkännas till kursen baserat på tydliga motiv för att delta i en familjeföretagskurs.
 3. Engelska färdigheter på nivå 6/B eller motsvarande krävs.
 4. Vi begär att alla sökande tillhandahåller oss ett ansökningsbrev (minst 300, högst 500 ord) skrivet på engelska. Brevet beskriver tydligt motivet till att ta en kurs i familjeföretag. Ansökningsbrevet bör innehålla följande:
 • Dina personliga och professionella skäl för att ta en kurs i familjeföretag.
 • Beskrivning av din ledarskapserfarenhet i ett familjeföretag (t.ex. som ägare, styrelsemedlem, chef eller efterträdare).
 • Indikation om du är medlem i ett familjeföretag eller i vilken utsträckning du är kopplad till ett familjeföretag.

 

Ansökningsbrevet ska skickas in som en PDF.

För att kunna ansöka behöver du ladda upp följande dokument:


 1. Ansökningsbrev
 2. Utbildningsintyg: kandidat- eller masterexamen och examensbevis
 3. Arbetsintyg: utfärdat av arbetsgivaren som anger titel, roll, anställningsstart och slutdatum, detaljer om års erfarenhet av ledarskap som är relevant för familjeföretag.
 4. Engelska kunskaper: nivå 6/B eller motsvarande (kan bedömas genom ett telefonintervju)
 5. Curriculum vitae
 6. Pass / id-kort


Observera: Ansökningsbrevet (minst 300, högst 500 ord) skrivs på engelska. Brevet beskriver tydligt motivet till att ta en kurs i familjeföretag:


 • Dina personliga och professionella skäl för att ta en kurs i familjeföretag.
  Beskrivning av din ledarskapserfarenhet i ett familjeföretag (t.ex. som ägare, styrelsemedlem, chef eller efterträdare).
 • Indikation om du är medlem i ett familjeföretag eller i vilken utsträckning du är kopplad till ett familjeföretag.


Har du frågor kring kursinnehållet kan du kontakta Massimo.Bau@ju.se. Om du behöver stöd i ansökningsprocessen, vänligen kontakta Adam.Al-Azzawi@ju.se.

Utöver registreringen av 15 högskolepoäng på masternivå kommer du att få ett certifikat i familjeföretagsledning, utfärdat av Jönköping International Business School, efter avslutad kurs.

Kursen erbjuds på en avancerad nivå och ges på engelska. Varje av de 5 modulerna består av 3 onlineföreläsningar (förinspelade) och 3 online-möten (i realtid) med en varaktighet på 6 veckor per modul. Det beräknade ansträngningen för att ta denna kurs är cirka 10 timmars studier per vecka. Kurschemat presenteras nedan.


Moduler

Period*

– Family Business, introduction and characteristics – 3 hp

veckor 5-11, 2024

– Family Business Strategy – 3 hp

veckor 12-18, 2024

– Family Business Governance – 3 hp

veckor 19-24, 2024

– Family Business Ownership – 3 hp

veckor 36-41, 2024

– Family Business Emotions – 3 hp

veckor 42-47, 2024

*Preliminärt schema.

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta ossFör information om kursen, vänligen kontakta: