style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: Hösten 2022
place Ort: Ortsoberoende

Det övergripande målet är att utveckla och stärka färdigheter som behövs i högre utbildning genom exempelvis grupparbete, socialt engagemang, peer learning, och självständigt lärande. Kursen innehåller bland annat workshops och föreläsningar om akademisk integritet, evidensbaserat lärande och studiestrategier, språk och kommunikation för högre utbildning, skrivprocessen och interkulturell kommunikation. Kursen har också ett tema som inkluderar hållbar utveckling.

 

Innehåll

Akademiska färdigheter och en introduktion till akademisk integritet
Lärglädje
Kulturella aspekter på akademisk utbildning
Sociala förmågor
Evidensbaserat lärande och studiestrategier

 

Språk och kommunikation för högre utbildning

Lässtrategier, skrivprocessen och akademiskt skrivande
Grupparbete och interkulturell kommunikation
Muntlig presentation och visuella hjälpmedel
21st century literacies

 

Det globala samfundet och hållbarhet

Globala frågor och mål för hållbar utveckling
Hållbar utveckling
Information, omvärldsbevakning och källkritik

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Utbildningen ges vid: Jönköping University Enterprise
verified_user Behörighet: Grundläggande behörighet


Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss