Centrum för Ledarskap (CfL) bildades 2011 och erbjuder öppna uppdragskurser, skräddarsydda uppdrag och andra aktiviteter med fokus på ledarskap, kommunikation och verksamhetsutveckling. Vi samlar många erfarna lärare och forskare som har specialiserat sig på olika delar av ett företags utveckling. Vår vision är att vi ska få bli ett nav i regionen för utveckling av chefer och ledare och dess verksamheter, samt en mötesplats som stimulerar samverkan mellan deltagare och därmed olika arbetsplatser men också mellan näringsliv och akademi.

Kontakt

Ingrid Wadskog

ingrid.wadskog@ju.se

036-10 16 50

Vi arbetar med frågor som berör och utmanar dig som person, din chef- och ledarroll och det sammanhang du verkar inom. Vår utgångspunkt är att organisationer är levande och dynamiska system som verkar i föränderliga sammanhang. En mångfald av människor och olikheter ska tillsammans skapa ett mervärde för kunder, medarbetare och chefer.

Kurser och uppdrag inom ledarskap och verksamhetsutveckling

Centrum för Ledarskaps utbildningar kännetecknas av:

  • ett starkt verksamhetsfokus
  • ökad kompetens och säkerhet
  • högskolepoäng
  • att de berör och leder till handling

Utbildningarna är uppbyggda på kunskap, forskning och erfarenhet inom arbetsorganisation och verksamhetsutveckling. Våra erfarna kursledare och konsulter är verksamma inom akademi och praktik och representerar olika kunskapsområden som återspeglar den mångfald, dynamik och komplexitet som utgör moderna organisationer.

Utgångspunkt i utbildningarna är alltid deltagarnas egen verksamhet som belyses ur olika perspektiv. Det fördjupar förståelsen för hur situationer i den dagliga verksamheten påverkar och ger konsekvenser långsiktigt. Det ger också möjlighet till att hitta direkta förbättringar av verksamheten eller av det egna förhållningssättet som chef. Samtliga kurser inom CfL använder flexibelt lärande med hjälp av en interaktiv lärplattform, i kombination med internatträffar, för att ge deltagarna frihet i tid och rum och möjlighet att utföra ordinarie arbete.

Tag gärna kontakt med oss för att diskutera skräddarsydda lösningar för just din situation.