style Utbildningstyp: Fristående kurs / Uppdragskurs
event Kursstart: Vecka 45
place Ort: Online
access_time Längd: 8 veckor

Modellering och simulering av gjutning (Modelling and Simulation of Casting) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

The course covers trends in programing and simulation of solidification phenomena of cast metals. Examples from applications for process and materials development, solutions of technological problems using casting simulation. An analytical part treats the basic heat transport and solidification. A numerical part treats the heat equation by conduction using the Finite Different Method (FDM). Numerical solution of solidification via the Enthalpy method and associated heat transport is solved with the control volume based finite difference method FDM-CV. Numerical solutions based on 1D formulation are solved in MATLAB and compared with simulation in a commercial 3D simulation software.


The course includes:

• Fundamentals of heat flow and solidification
• Programming the heat flow and solidification
• Use of professional casting simulation software
• Validation of the casting simulation

 

The course is given with a combination of online lectures, self-studies, home assignments, online discussion in the forum and simulation exercises from home using VDI (possibly also at the campus in Jönköping).


Kursinnehåll

Kursen avser ge studenten grundläggande kunskaper i och fördjupning om komponentframtagning av gjutning av metalliska material, inkluderande design, materialegenskaper och tillverkningsprocesser. I samtliga moment används en teknikvetenskaplig ansats till både vad avser systematiskt angreppsätt och matematiskt språk för att kunna analysera och värdera processlösningar och de problem som är associerade.

Kursen innehåller följande moment:

  • Tillverkning av komponenter genom gjutning.
  • Tillämpningar av värmetransporter, inkluderande värmeledning, konvektion, strålning för beräkning av stelningsförlopp och matning.
  • Tillämpningar om fluidströmning, Bernoullis ekvation, kontinuitetsekvationen, lamellär och turbulent strömning
  • Gjutna material, stelningsförlopp och mikrostruktur och egenskaper. Fasdiagram. Relationen gjutprocess, mikrostruktur och egenskaper hos gjutlegeringar. Sugnings- och gasporositetsbildning.
  • Konstruktion av gjutgods och materialval
  • Introduktion till datorsimulering av gjutprocessen. Integration av CAD/CAM.


Studieform

All undervisning i kurserna sker på distans och på engelska. Kursen samläses av formellt behöriga studenter som läser kursen som fristående kurs eller inom ett program och med deltagare i uppdragsutbildning.


Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
verified_user Behörighet: Alt. 1: Fristående kurs: sök via antagning.se (Ansök här-knappen). Krav: Passed courses at least 90 credits within the major subject Mechanical Engineering, 15 credits Mathematics, and completed course in Component Casting, 6 credits, and Solidification Processing, 3 credits, and proof of English proficiency is required (or the equivalent). Plats garanteras ej.

Alt. 2: Uppdragsutbildning: din arbetsgivare tar kontakt med nedanstående kontaktperson för att köpa in utbildningen. Då är det arbetsgivaren som betalar och bestämmer vem som får läsa kursen.
event Kursstart: Vecka 45
place Ort: Online
rotate_right Studietakt: Halvfart
clear_all Nivå: Avancerad nivå
data_usage Omfattning: 8 veckor
data_usage Studieavgift: Uppdragsutbildning: 12 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

För studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift 15000kr
language Språk: Engelska

Mer om kursen som uppdragsutbildning

Då arbetsgivaren köper in kursen som uppdragsutbildning behöver man inte vara formellt behörig att läsa kursen, utan det är arbetsgivaren som beställer kursen och utser vem som får läsa kursen. Det är arbetsgivaren som betalar för kursen. Uppdragsutbildningen samläses med andra formellt behöriga studenter som läser kursen som en fristående kurs eller med programstudenter. All undervisning i kurserna sker på distans och på engelska.

Vid avslutad kurs erhålls ett kursintyg. Mot en extra kostnad kan man få examineras. Detta ger inte högskolepoäng direkt, men kan ge det om examinationen klaras med godkänt resultat.

Medlemsföretag i Gjuteriföreningen erbjuds rabatt för sina anställda, rabatten gäller även för företag där anställda (kursdeltagare) är medlemmar i Sveriges Gjuteritekniska förening.

Pris med rabatt: 9 600 kr (exkl moms)

Pris för examen: 1 000 kr (exkl moms)

 

Kontaktpersoner

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss