Marie gick på djupet med sitt yrke

Marie Fredriksson följde upp sin kandidatexamen 2002 med ett flertal yrkesår inom RISE SWECAST. Nu har hon breddat och fördjupat sina kunskaper genom Materials and Manufacturing på Jönköping University.
– Det var exakt vad jag hade saknat, med kurser som går på ett djup som jag inte reflekterat över tidigare.

Sedan 2002, bortsett från tre år på ett IT-bolag, har Marie Fredriksson använt sina kunskaper inom gjutning på forskningsinstitutet RISE SWECAST. Idag är hon Section Manager Research & Business Development, men möjligheterna till vidareutbildning inom yrket var något som hon hade saknat.
– När jag tog min kandidatexamen fanns det ingen magister som lockade. Inom yrket kan du forska vidare eller delta i konferenser, men i övrigt finns det inte så mycket möjligheter att vidareutbilda sig. När Materials and Manufacturing dök upp kändes det helt perfekt för mig.

Programmets flexibla upplägg med videolektioner, e-meetings och diskussionsforum på webben var en nödvändig förutsättning.
– Annars hade jag fått ta tjänstledigt, men nu har jag kunnat anpassa utbildningen till mina arbetstider och till min fritid. Programmets valfrihet och flexibilitet har fungerat väldigt bra.

Trots Maries stora erfarenhet av branschen erbjöd programmet många nya infallsvinklar och kunskaper.
– Eftersom jag är aluminiumspecialist uppskattade jag kursen Microstructural Engineering, som verkligen gick på djupet. Men det var minst lika intressant att lära sig sand- och järngjutning som jag inte jobbar med idag. Överlag så har jag lärt mig mer om teorierna bakom det jag arbetar med och det har varit nyttigt att se vilka metoder som finns för att utvärdera gjutgods.

Bortsett från själva kurserna tar Marie också med sig det nätverk som hon byggde upp i samband med Materials and Manufacturing.
– Det finns många personer som jag fortfarande har kontakt med och vi använder ofta varandra som bollplank i våra yrken.

Sidan uppdaterad