Kunskaper som gör daglig nytta

– Från dag 1 på utbildningen lärde jag mig nya saker och det har jag nu nytta av varje dag i yrket.
Så beskriver Max Ahlqvist sin studietid på magisterprogrammet Materials and Manufacturing.

Under åren som Max Ahlqvist har jobbat med gjutgods på gruvföretaget Epiroc har hans intresse för materialteknik växt sig allt starkare. Av en slump fick han upp ögonen för Materials and Manufacturing på Jönköping University.
– Jag har en kandidat- och magisterexamen i maskinteknik sen tidigare, men den här magistern kändes helt rätt. Eftersom jag jobbar i Örebro hade det också stor betydelse att utbildningen genomförs online.

Många av kurserna var på ett eller annat sätt kända områden för Max.
– Jag hade varit i kontakt med mycket förut, men sättet som kurserna lades upp på gav väldigt mycket insikt. Vi fick en djupare bild av hur man ska resonera och hur man undviker att dra för snabba slutsatser. Framförallt var kurserna Failure Analysis och Microstructural Engineering stora ögonöppnare för mig.

Kopplingen mellan teori och praktik var också en viktig del i utbildningen, vilket innebar en smidig väg in till värdefulla nätverk.
– Utbildningen beskrevs som att den skulle vara inriktad på arbetslivet och det har den verkligen varit med starkt industrifokus. Många av de konkreta exempel som vi har lärt oss har jag nytta av varje dag. Utbytet med Swerea SWECAST och deras resurser har också varit ovärderligt under året.

Nästa mål efter Materials and Manufacturing är utstakat - att omsätta de nya kunskaperna ännu mer.
– Närmaste tiden vill jag jobba ännu mer med gjutgodskonstruktionsfrågor och utveckla mig själv. Det är viktigt att vi har kompetensen när vi utvecklar så att inte någon annan äger den kunskapen.

Sidan uppdaterad