Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Affärsredovisning 7,5 hp

Kursen introducerar grundläggande begrepp inom redovisning. Kursen innefattar moment som bokföring av affärshändelser, periodiseringar, övriga bokslutsnoteringar, upprättande av årsbokslut samt räkenskapsanalys.

Kursinnehåll

• Grundläggande ekonomiska begrepp
• Externredovisningens syfte
• Externredovisningens regelverk
• Bokföring av affärshändelser
• Värdering och periodisering i samband med bokslut
• Upprättande av årsbokslut
• Analys och tolkning av årsredovisning

Förkunskapskrav

Grundl. behörighet och En B, Ma C, Sh A (områdesbehörighet 4)

Urvalsregler

Grundnivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: ACAG13
Kursen ges vid: Jönköping International Business School

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Fredrika Askenmalm
Examinator
Fredrika Askenmalm
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-J1073
Senast ändrad 2021-08-10 10:52:25