Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ekonomistyrning 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskap och förståelse för ekonomistyrningen och produktkalkyleringen.
Viktiga moment i kursen är:
-grundläggande begrepp, metoder och modeller i ekonomistyrning,
-grundläggande begrepp, metoder och modeller för produktkalkylering, och
-tillämpningar av grundläggande ekonomistyrningsmetoder och -modeller i olika organisatoriska sammanhang och analys av dess organisatoriska och strategiska konsekvenser. Denna tillämpning sker till exempel med hjälp av modellering i spreadsheet.

Kursinnehåll

Viktiga moment i kursen är:

Kursen syftar till att belysa ekonomistyrningens roll som en hjälp för företag och organisationer att nå sina mål och implementera strategier. Kursen visar på betydelsen av ekonomistyrning för verksamheter, olika metoder och modeller som förekommer inom ekonomistyrning samt hur dessa kan användas. Även analys och kritiskt resonemang kring orsaker till och effekter av ekonomistyrningen ingår. Områden som fokuseras är kostnader, budget och prestationsmätning.

Förkunskapskrav

30 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: ACCK13
Kursen ges vid: Jönköping International Business School

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 44 - vecka 02 2022
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Fredrika Askenmalm
Kursansvarig
Fredrika Askenmalm
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-J1075
Senast ändrad 2021-08-12 13:29:24