Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar ett antal såväl normativa som positiva teoretiska perspektiv på redovisningen. Detta inbegriper både klassiska formuleringar och ett antal nedslag i forskningsfronten. Syftet är att tjäna som grund för att förstå hur den externa redovisningen utformats och utformas. Med perspektiven är det också möjligt att utvärdera dagens praxis och genomföra en kritisk granskning av denna. Kursen syftar också till att den studerande skall tillägna sig ingående kunskaper om metoder för att sammanställa en årsredovisning för koncerner.

Connection to Research and Practice
Kursen ger studenten en inblick i de teoretiska perspektiv som format forskningen inom redovisningsområdet. Inom redovisningsforskningen har ägarperspektivet varit grundläggande och kursen innehåller en kortare introduktion till aktuella forskningsprojekt som genomförs vid Jönköping International Business School. Teorierna ger studenterna en fördjupad förståelse för praxis inom området, vilket utvecklar deras praktiska omdöme i samband med behandling av frågeställningar relevanta för redovisningsval. Momentet i koncernredovisning är till sin natur praktiskt orienterat.

Förkunskapskrav

60 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Affärsredovisning, 7,5 hp och Externredovisning och revision, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: ACEN13
Kursen ges vid: Jönköping International Business School

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Andreas Jansson
Examinator
Andreas Jansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-J1044
Senast ändrad 2021-01-21 12:11:50