Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Handelsrättslig översiktskurs 15 hp

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande färdigheter i fråga om juridisk systematik och metodik samt goda kunskaper inom det handelsrättsliga, främst det förmögenhetsrättsliga, området. Kursen ska ge en god grund såväl för blivande revisorer som för andra med intresse av juridik. Kursen innefattar två delar om vardera 7,5 högskolepoäng, HÖK I och HÖK II.

Kursinnehåll

Förutom en allmän orientering om rättsordningens struktur, juridisk metodik samt samhällets domstols- och myndighetsorganisation innehåller hela kursen en genomgång av följande rättsområden:
HÖK I:
 • Ekonomisk familjerätt
 • Avtalsrätt
 • Köprätt
 • Fastighetsrätt
 • Associationsrätt
HÖK II:
 • Arbetsrätt
 • Immaterialrätt
 • Marknads- och konkurrensrätt
 • Fordringsrätt
 • Ersättningsrätt
 • Straff- och processrätt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: AJBG13
Kursen ges vid: Jönköping International Business School

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anna Sellin
Examinator
Anna Sellin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
25000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-J4040
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
0
Kursansvarig
Anna Sellin
Examinator
Anna Sellin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
25000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-24192
Senast ändrad 2024-01-12 13:57:39