Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Handelsrätt, 16-30 hp 15 hp

Denna kurs, som är obligatorisk för auktorisation av revisorer, är indelad i fyra huvudavsnitt. Syftet är att ge den studerande djupgående kunskaper i associations-, kredit-, säkerhets- och obeståndsrätt. Tillsammans ska dessa delar ge den studerande fördjupad insikt i den rättsliga regleringen av nämnda ämnesområden samt den straffrättsliga regleringen vid förmögenhetsbrott.

Kursinnehåll

  • Rättsvetenskaplig metod
  • Associationsrätt
  • Krediträtt
  • Sakrätt
  • Obeståndsrätt
  • Förmögenhetsbrott

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp och Affärsredovisning, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: AJEK13
Kursen ges vid: Jönköping International Business School

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Anna Sellin
Kursansvarig
Anna Sellin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
25000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-J4041
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
0
Examinator
Anna Sellin
Kursansvarig
Anna Sellin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
25000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-24184
Senast ändrad 2024-01-12 13:57:16