Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Skatterätt 15 hp

Kursen ger skatterättslig kompetens för auktorisation eller godkännande som revisor. Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande kunskaper i beskattningsrätt, inbegripande individ-, företags- och konsumtionsbeskattning.

Kursinnehåll

  • Skatteteori
  • Inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet kopplade till individ- och företagsbeskattning
  • Samband mellan redovisning och beskattning
  • Konsumtionsbeskattning
  • Grundläggande förståelse för samspelet mellan EU-rätt, nationell rätt och skatteavtalsrätt vid internationell individ- och företagsbeskattning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 60 hp inklusive genomgången Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller Associationsrätt 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: AJMN13
Kursen ges vid: Jönköping International Business School

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anna Sellin
Examinator
Anna Sellin
Kursansvarig
Peter Krohn
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
25000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-J4042
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anna Sellin
Examinator
Anna Sellin
Kursansvarig
Peter Krohn
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
25000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-24198
Senast ändrad 2024-06-05 14:44:07