Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Forskningsetik (Research Ethics) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- lagar, regler, forskningsetisk kodex
- forskningsetikansökan
- forskningsprocessens etiska överväganden
- känsliga uppgifter och populationers sårbarhet
- etisk analys
- centrala begrepp såsom informerat samtycke, konfidentialitet, sekretess
- vetenskaplig redlighet
- forskarens ansvar i förhållande till anslags- och uppdragsgivare
- forskningsetiska avsnitt i avhandlingar.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete 15 hp.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FHFOE37
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Malin Stensson
Examinator
Maria Björk
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FH006
Senast ändrad 2024-02-21 16:08:22