Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Genus, våld och socialt arbete 7,5 hp

Kursinnehåll

- använda teoretiska perspektiv på genus och våld
- olika förhållningssätt till våld i nära relation
- våldsutsatta kvinnors aktörskap och motstånd
- män, maskuliniteter och våld
- intersektionella perspektiv på mäns våld och våld i nära relation

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete 15 hp, inom socialt arbete eller ett annat samhällsvetenskapligt ämne.

Utbildningsnivå: Forskarnivå
Kurskod/Ladokkod: FHGVS34
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 11 - vecka 36
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Mikael Skillmark
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FH040
Senast ändrad 2023-11-30 13:06:31